Go To Content
:::

Changhua Prison, Agency of Corrections, Ministry of Justice:Back to homepage

:::

ภาษาไทย

  • Publication Date :
  • Last updated:2024-01-05
  • View count:168

กระทรวงยุติธรรม - คุกจังหวัดชัยภูมิ
ขั้นตอนการใช้บริการ

1.รับบัตรคิว รอเรียกหมายเลขบัตรคิว
2.กรอกใบรายการสิ่งของที่ฝากส่งให้นักโทษขณะเข้าเยี่ยม
3.ลงบันทึกการเข้าเยี่ยม เมื่อสัญญาณไฟแสดงหมายเลขบัตรคิว
4.รออยู่ที่บริเวณรอเยี่ยม เตรียมตัวเข้าเยี่ยมเมื่อสัญญาณไฟแสดงหมายเลขบัตรคิว

เวลาให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันธรรมดา
เวลา:ช่วงเช้า เวลา 08:30 น.-11: 00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13:30 น.-16:00 น

วันหยุด โดยหลักการแล้ว ให้เข้าเยี่ยมเฉพาะในวันอาทิตย์ที่ 1 ของทุกเดือน,ข้อยกเว้น:ประกาศแยกต่างหาก
เวลา:ช่วงเช้า เวลา 08:30 น.-11: 00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13:30 น.-16:00 น

โทรศัทพ์04-8964800 ต่อ 129

จำนวนครั้งในการเยี่ยม
นักโทษระดับ 4 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง, ระดับ 3 สามครั้งทุกสองสัปดาห์, ระดับ 2 สามวัน 1 ครั้ง, ระดับ 1 โดยหลักการแล้วไม่มีขีดจำกัด

กฎการพกพา
1 ครั้งทุกสามวัน อาหารไม่เกิน 2 กก

ที่อยู่
526019 ถนนซอง ตำบลเจริญสุข อำเภอเมืองเชียงใหม่

Go Top